Dearbhú cáilíochta

Ár mBeartas Cáilíochta

Is é beartas Kemig Glass ardchaighdeán a sheirbhíse agus a tháirgí a chothabháil.

Is é ár gcuspóir táirgí agus seirbhísí gaolmhara a sholáthar. A sháraíonn ionchais ár gcustaiméirí.

Comhlíonfaidh gach táirge agus seirbhís riachtanais na gcustaiméirí. Déanfar é seo trí dhlúthchaidreamh a choinneáil le custaiméirí agus trí chumarsáid mhaith a spreagadh.

Cinnteoidh ardbhainistíocht go bhfuil an ráiteas cáilíochta seo oiriúnach don eagraíocht agus go mbainfear amach é trí:

● Creat a sholáthar chun cuspóirí bainistíochta agus cáilíochta a bhunú agus a athbhreithniú.
● Na beartais agus na nósanna imeachta a chur in iúl laistigh den eagraíocht.
● Oiliúint agus forbairt fostaithe a sholáthar agus na cleachtais is fearr a úsáid.
● Aiseolas ó chustaiméirí a fháil agus próisis a fheabhsú go leanúnach chun freastal ar riachtanais na heagraíochta. Éifeachtacht an Chórais Bainistíochta Cáilíochta a fheabhsú de réir ISO 9001: 2015.